ЗЩ

 آموزش نرم افزار 

 

آموزش و ضرورت انجام آن، از مقوله‌هایی است که امروزه لزوم آن بر همگان آشکار است .خدمات آموزشی ما بسته به نوع کسب کار و نوع توافق  متفاوت خواهد بود .

 

 

کسب و کار کوچک

 

ارتباط تلفنی، کارشناسان واحد  آموزش در طول ساعات کاری آماده پاسخگویی به سوالات ، انتقادات و  پیشنهادات شما می باشند و لذا شما می توانید با تماس با واحد آموزش از خدمات آموزشی و رفع مشکلات احتمالی بهره مند شوید.


 اینترنتی ,  کارشناسان واحد آموزش آماده است با ارتباط اینترنتی (ریموت دسکتاپ) اقدام به آموزش و رفع مشکلات احتمالی شما نماید ولذا شما می توانید با اتصال به اینترنت از این خدمات ما نیز بهره مند شوید. 


حضور در محل شرکت ، شما می توانید با حضور در محل شرکت از خدمات آموزشی ما بهره ببرید.کارشناسان واحد آموزش آماده آموزش شما در محل شرکت هستند.


کسب و کارهای  متوسط و بزرگ


آموزش در محل کسب و کار شما ، کارشناسان آموزش ما با حضور در محل کسب و کار شما با توجه به سیستم پیاده سازی شده  اقدام به آموزش  کاربران در حیطه کاربری خودشان خواهند نمود.


ارتباط تلفنی، کارشناسان واحد  آموزش در طول ساعات کاری آماده پاسخگویی به سوالات ، انتقادات و  پیشنهادات شما می باشند و لذا شما می توانید با تماس با واحد آموزش از خدمات آموزشی و رفع مشکلات احتمالی بهره مند شوید.


 اینترنتی ,  کارشناسان واحد آموزش آماده است با ارتباط اینترنتی (ریموت دسکتاپ) اقدام به آموزش و رفع مشکلات احتمالی شما نماید ولذا شما می توانید با اتصال به اینترنت از این خدمات ما نیز بهره مند شوید.

 
حضور در محل شرکت ، شما می توانید با حضور در محل شرکت از خدمات آموزشی ما بهره ببرید.کارشناسان واحد آموزش آماده آموزش شما در محل شرکت هستند.