ЗЩ

پشتیبانی نرم افزار

یکی از موارد اصلی و مهم در چرخه یک نرم افزار مرحله پشتیبانی توسط شرکت تولید کننده نرم افزار می باشد . با اعتقاد به این که خدمات پشتیبانی مسیر تعاملی همیشگی ما با مشتریان می باشد تلاش همیشگی ما این بوده که مشکلات و ابهاماتی که ممکن است در طول حیات سیستم بطور ناخواسته پیش آید و یا امکانات و توقعات عمومی  جدید از سیستم در سطح کلان به وجود آید و حتی اینکه که انتظارات و خواسته های شما تغییر یابد را بر آورده سازیم .

 

نحوه و مراحل پشتیبانی ما با توجه به نوع کسب و کار شما و توافق طرفین می باشد که به یکی از طرق زیر صورت میگیرد:


پرتال مشتریان: شما می توانید با ورود به سایت شرکت در قسمت  پرتال مشتریان با طرح سوالات و مشکلات خود بپردازید تا در اسرع وقت کارشناسان پشتیبانی به آنها جواب دهند.

 

پشتیبانی  تلفنی : می توانید با تماس با واحد پشتیبانی  راهنمایی هایی در مورد سوالات ومشکلات خود در یافت کنید.

 

پشتیبانی اینترنتی :در این روش کارشناسان ما با ورود به سیستم شما از طریق اینترنت به حل مشکلات احتمالی شما خواهند پرداخت. 

 

حضور در محل شرکت: مشتریان محترم می توانند با حضور در محل شرکت به طرح مشکلات و خواسته هایی خود نموده تا نیاز های خود را بر طرف کنند.


حضور در محل کسب و کار شما : بسته به توافق و پس از واریز هزینه ،کارشناسان ما در محل کسب و کار  شما حاضر شده و به بر طرف نمودن مشکلات شما خواهند پرداخت.