ЗЩ

 

1

شناخت  نیازهای کسب وکار

استقرار گروه تجزیه تحلیل نقش مهم و اساسی در پیشبرد اهداف پروژه دارد. آشنایی با واحد کسب و کار شامل شناخت وضع موجود،تعیین مغایرت ها وعدم انطباق ها ؛نخستین اقدام برای تجزیه و تحلیل و پیاده سازی پروژه  خواهد بود.

 

2

ارائه راهکار نرم افزاری

ارائه راهکار نرم افزاری متناسب با کسب و کار گام بعدی در  پیشبرد اهداف پروژه می باشد . با توجه به شناخت و  مشاوره برای بهبود روال کسب و کار  اقدام به ارائه راهکار نرم افزاری خواهیم نمود.

 

 

3

طراحی نرم افزار

با توجه به راهکار نرم افزاری ارائه شده ، تیم طراحی نرم افزار اقدام به تولید  وسفارشی سازی نرم افزار کرده، و  پس از گذراندن مراحل تست و آزمایش نرم افزار را برای پیاده سازی آماده می کنند.

 

4

نصب و راه اندازی نرم افزار

این مرحله ،مرحله نهایی شناخت کسب و کار تا پیاده سازی نرم افزار  می باشد.در این مرحله با توجه به نوع نرم افزار طراحی شده مورد نیاز برای کسب کار می تواند شامل نصب نرم افزار تحت وب بصورت راه اندازی سرور و تعیین نوع اتصال کلاینت ها به آن و یا نصب و راه اندازی نرم افزار تحت ویندوز شامل نصب بر روی یک سیستم یا راه اندازی آن بر روی شبکه سازمانی یا شبکه  اینترنت می باشد.