13971022
103351
استفاده از بارکد کالاها در حسابداری همت

استفاده از بارکدخوان در فروشگاه ها (سوپر مارکت ها) روز به روز در حال گسترش است و به ندرت فروشگاهی میتوان یافت که از این ابزار کوچک استفاده نکند!

سیستم حسابداری همت نیز برای استفاده هرچه بهتر و راحتتر از این ابزار کارآمد، دارای امکانات سودمندی بوده و نتایج ارزشمندی برایتان خواهد داشت. شما در حسابداری همت در هنگام تعریف کالاها میتوانید بارکد کالا را نیز درج نموده و در هنگام صدور فاکتورها از آن برای جستجوی کالای موردنظر استفاده کنید.

همچنین برای کالاهایی که فاقد بارکد هستند میتوانید بارکد سفارشی تعریف نموده و به تعداد موردنیاز از آنها چاپ گرفته و به کالاهای مربوطه بچسبانید تا در هنگام فروش توسط بارکدخوان قابل خواندن باشند.

همچنین مشاهده میشود برخی از کالاها بسته به نوع رنگ، بو و یا دیگر موارد، دارای چند بارکد بوده که همگی درواقع یک کالا محسوب شده ولی بارکدشان متفاوت است. برای حل این مشکل، حسابداری همت راهکار چند بارکدی را تعبیه نموده که با آن میتوانید برای یک کالا چندین بارکد تعریف نموده و در هنگام فروش، همان یک کالا در فاکتور افزوده شده و نیازی به تعریف کالاهای متعدد نیست.

همچنین کار با بارکدهای تجمیعی نیز از دیگر قابلیت های مهم حسابداری همت است. بارکد تجمیعی، بارکدی است که توسط ترازوهای دیجیتالی مدرن چاپ شده و دارای کد و وزن کالای وزن شده توسط ترازو میباشد. سپس این بارکد توسط بارکد خوان به نرم افزار منتقل شده و بصورت خودکار کالای موردنظر با وزن تعیین شده در فاکتور افزوده میشود. این امکان برای فروشگاه های بزرگ بسیار مفید بوده و در امر تسریع ثبت فاکتور مشتری بسیار کارآمد است.

با حسابداری همت، از تکنولوژی های مدرن بهینه استفاده کنید.