13971021
90525
استفاده از نرم افزار حسابداری تحت شبکه چه مزایایی دارد؟

معمولاً در شرکت ها و یا سایر واحدهای تجاری، نیروهای متعددی برای انجام امور ثبت و ضبط اطلاعات تعیین میگردد تا بدینوسیله از انباشته شدن اطلاعات جلوگیری شده و با سرعت و دقت بیشتری ثبت گردند. بعنوان مثال، در یک مرکز پخش محصولات غذایی متوسط، هر یک از افراد زیر دارای وظایف مخصوص به خود هستند:
منشی: مسئول پیگیری تماس ها و مانده حساب مشتریان و ...
بازاریاب: مسئول بازاریابی جهت جذب مشتریان جدید، پیگیری وضعیت خرید مشتریان قدیمی و تماس مجدد با آنها و ...
حسابدار: مسئول ثبت امور مالی مانند وصول مطالبات، ثبت فاکتورهای فروش، ثبت هزینه ها و ...
انباردار: مسئول ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج انبار، کنترل موجودی کالاها و ...
مدیر: نظارت کلی بر سیستم

  

یک واحد تجاری موفق، واحدی است که بتواند هماهنگی لازم در میان افراد مذکور را به وجود آورد تا کلیه ی امور بصورت منظم و برنامه ریزی شده اجرا شوند. این هماهنگی و نظم و برنامه ریزی از اساسی ترین اسباب پیشرفت یک واحد تجاری به شمار میروند.

لذا به وجود آوردن این هماهنگی در میان افراد یک مجموعه، نیازمند جمع آوری و یکپارچه سازی داده های هر یک از آنها و نگهداری بصورت طبقه بندی شده بوده که توسط نرم افزارهای تعیین شده به همین منظور انجام میشود. بدیهی است که جمع آوری این داده ها از افراد مختلف در یک واحد تجاری، تنها با یک سیستم (رایانه) امکان پذیر نیست بلکه باید هر یک از افراد مذکور دارای یک سیستم بوده و البته همه آنها به هم مرتبط باشند که در اصطلاح «شبکه» گفته میشود.

خوشبختانه سیستم حسابداری همت با مفهوم شبکه از بدو تولدش آشنا بوده و برای استفاده هرچه بهتر از آن در بستر شبکه تدابیر ارزشمندی شده است. شما در حسابداری همت میتوانید به تعداد افراد تعیین شده در واحد تجاری خود، کاربر تعریف کرده و برای همه ی آنها نقش های مربوط به خود و با مجوزهای تعیین شده تعریف کنید تا شروع به ثبت داده های خود نمایند.

بعنوان مثال، در همان مرکز پخش فوق الذکر، نقشی با عنوان «منشی» تعریف کرده و او را برای ثبت تماس ها و بررسی سررسیدهای مربوط به فاکتورها و یا چک ها مجاز کرده و دسترسی وی به سایر قسمت های نرم افزار را مسدود کنید.
ویا نقشی برای «انباردار» تعریف کرده و او را برای امور ثبت رسید و حواله انبار و همچنین گزارش موجودی کالاها مجاز کنید.
و برای سایر افراد نیز نقش های مربوط به خود به همراه سطوح دسترسی آنها را تعریف کنید تا شروع به ثبت داده های خود کنند. همچنین حسابداری همت دارای قابلیت ضبط عملیات کاربران بوده و در گزارشی کامل، کلیه ی عملیات کاربران و وضعیت آنلاین بودن آنها در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت.

و به زودی خواهید دید که بانک اطلاعاتی کاملی از کلیه ی عملیات واحد تجاری خود در اختیار شما قرار دارد و تنها کافیست برای توسعه کسب و کار و تجارت خود تصمیم بگیرید...!

با حسابداری همت، از مدیریت تجارت خود لذت خواهید برد...!