13971009
174707
آیا در وصول مطالبات خود از مشتریان مشکل دارید؟!

معمولا هر واحد تجاری لیستی از اشخاص بدهکار در دفاتر مالی خود داشته و جهت وصول آنها مشکلاتی (مانند فراموشی از سوی خود شما، فراموشی از سوی مشتری، کثرت بدهکاران و عدم تماس با همه آنها و ...) را متحمل میشوند!

یکی از راهکارهایی که برای تسریع وصول مطالبات میتوان برگزید، استفاده از قابلیت ارسال پیامک در سیستم حسابداری همت است. شما میتوانید در سیستم حسابداری همت، انواع قالب های پیامک تعریف کرده و برای اشخاص موردنظر پیامک ارسال کنید.

اما این قابلیت چه کمکی برای تسریع وصول مطالبات خواهد نمود؟!

مطمئناً در میان لیست بدهکاران خود افرادی هستند که موعد تسویه خود را فراموش کرده و فقط نیاز به یادآوری دارند و شما هم به دلیل کثرت مشاغل و یا هر دلیل دیگری نتوانسته اید با آنها تماس بگیرید تا یادآور شوند! لذا ارسال پیامک برای اینگونه افراد مطمئناً کارساز بوده و برای تسویه حساب خود اقدام خواهند نمود.

همچنین ممکن است برخی افراد نیز موعد بدهی خود را فراموش نکرده ولی دائماً امروز و فردا کرده و یا برای تسویه حساب وقت نمیکنند! برای اینگونه افراد نیز پیامک شما تلنگر و یا تحریک خوبی برای تسویه حسابشان خواهد بود.

و یا اینکه ممکن است لیست بدهکاران شما زیاد بوده و تماس با همه آنها زمان زیادی نیاز دارد. لذا در حسابداری همت کافیست در گزارش مانده حساب اشخاص، پس از انتخاب کلیه ی بدهکاران، بر روی گزینه ی «ارسال پیامک» کلیک کنید تا سیستم بصورت خودکار برای همه آنها پیامک ارسال کند.