13971009
174631
گروه بندی صحیح در سیستم مالی-انبارداری چه نکات مثبتی دارد؟

طبقه بندی و یا گروه بندی صحیح کالاها در سیستم های مالی-انبارداری نتایج مثبتی در مدیریت فروش داشته و مدیران فروش میتوانند با اطلاع از موجودی کالاها در گروه های مختلف و یا میزان فروش کالاها از گروه های مختلف تصمیمات و استراتژی های جدیدی اتخاذ کنند.
 

کالاها در «سیستم حسابداری همت» دارای دو گروه هستند. گروه اصلی و گروه فرعی
گروه اصلی هر کالا صرفاً دارای یک گروه بود و بعنوان ترتیب بندی و کدبندی کالا از آن استفاده میشود ولی گروه فرعی میتواند شامل چندین گروه بوده و در گزارشات مدیریتی نیز نقش دارند.

بعنوان مثال، یک فروشگاه لوازم خانگی را در نظر بگیرید. این فروشگاه دارای گروه کالاها با عناوین مختلف از جمله لوازم برقی، لوازم گازی، لوازم آشپزخانه، لوازم جهیزیه، ظروف و ... میتواند باشد.

حال، کالای «یخچال فریزر» را درنظر بگیرید. این کالا در گروه های لوازم برقی، لوازم آشپزخانه و لوازم جهیزیه میتواند قرار گیرد. لذا شما میتوانید گروه اصلی آن را لوازم برقی انتخاب نموده و گروه های فرعی آن را لوازم آشپزخانه و لوازم جهیزیه تعیین کنید.

پس از آن، در کلیه ی گزارشات مربوط به کالاها که دارای فیلتر گروه کالا باشد، با انتخاب هر یک از گروه های مربوط به یخچال فریزر (لوازم آشپزخانه، لوازم برقی، لوازم جهیزیه) کالای مربوطه در گزارش اعمال شده و نمایان خواهد بود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد تعریف گروه کالاها و جزئیات بیشتر به راهنمای نرم افزار مراجعه فرمایید.