13971009
174547
جهت جلوگیری از ورود مبلغ اشتباهی در کارتخوان چه باید کرد؟!

امروزه نیاز به دستگاه کارتخوان در فروشگاه ها امری بدیهی بوده و شاید بتوان گفت تمامی فروشگاه های متوسط و بزرگ و حتی برخی از فروشگاه های کوچک نیز از این دستگاه کوچک بهره میبرند. 

اما گاهی مشاهده میشود صندوقداران فروشگاه ها در هنگام وارد کردن مبلغ فاکتور در کارتخوان دچار اشتباه شده و رقمی را کم و یا زیاد میزنند...! مثلا بجای وارد کردن عدد 120000 ، عدد 12000 (یک صفر کمتر) وارد میکند که ممکن است هیچ یک از افراد (نه مشتری و نه صندوقدار) متوجه این اشتباه نشوند!

در چنین مواردی اگر کارتخوان به رایانه وصل بوده و صندوقدار پس از ثبت فاکتور در سیستم حسابداری همت، بر روی گزینه ی «ارسال به کارتخوان» کلیک کند، مبلغ نهایی فاکتور به کارتخوان ارسال شده و کارتخوان آماده کشیدن کارت توسط مشتری میشود. در نتیجه از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری خواهد شد.

همچنین مسلماً برای وارد کردن مبلغ درون کارتخوان مقداری زمان (ولو اینکه چند ثانیه باشد) صرف شده که در صورت ارسال مبلغ از سوی نرم افزار به طرف کارتخوان، این مقدار زمان صرفه جویی خواهد شد. این امر شاید در دید اول چندان قابل ملاحظه نباشد، اما در فروشگاه های پر ازدحام (شلوغ) جمع کل زمانهای صرفه جویی شده قابل ملاحظه خواهد بود.