13940424
60718
شرکت داده پردازان همت نماینده ی فعال میپذیرد...

شرکت داده پردازان همت، از کلیه ی فعالان در زمینه ی فروش نرم افزارهای حسابداری، اعم از مؤسسات حسابداری، فروشگاه های نرم افزارهای رایانه ای، خدمات کامپیوتری و کارشناسان حسابدارای فعال جهت همکاری در زمینه ی فروش محصولات نرم افزاری همت دعوت می نماید.

متقاضیان میتوانند با ورود به بخش نمایندگی و ثبت مشخصات خود، درخواست همکاری خود را ارسال نموده و منتظر تماس از طرف کارشناسان ما باشند تا درخصوص شرایط اخذ نمایندگی گفتگو شود.