13940424
60421
افزودن امکانات مورد نیاز جهت ارائه ی گزارشات مالیاتی به اداره ی دارایی

 

با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی کشور به برخی از اصناف تجاری مبنی بر استفاده از نرم افزارهای حسابداری جهت ارائه ی گزارشات مالی به اداره ی دارایی، شرکت داده پردازان همت نیز امکانات مربوطه را در محصولات خود تعبیه نمود.

تهیه ی فاکتورهای خرید و فروش رسمی، تهیه ی گزارشات فصلی خرید و فروش، تهیه ی خروجی TTMS از جمله ی امکانات مذکور می باشند.

کاربران نرم افزارهای حسابداری همت میتوانند با دریافت آخرین به روز رسانی نرم افزار های خود، از گزارشات و امکانات مذکور بهره ببرند.