عنوان
شرح
تاریخ
ساعت
DefPage
FTypeID
جدول فرم های محتوا - FormID
نوع مقاله
ضمیمه

جهت بهره برداری بهتر از خدمات پشتیبانی ما، این نرم افزار کم حجم را دانلود کرده و در سیستم خود اجرا نمایید. سپس با واحد پشتیبانی تماس گرفته و ID و Password ی که برنامه در اختیار شما میگذارد را اعلام نمایید تا کارشناسان ما بتوانند به سیستم شما وصل شده و مشکلات شما را رفع نمایند.

جهت استفاده از نسخه های جدید نرم افزارهای شرکت همت نیاز به موتور بانک اطلاعاتی نسخه 2008 می باشد. شما با کلیک برروی لینک رو به رو می توانید این فایل را دانلود کرده و با نصب و راه اندازی آن شرایط استفاده از نرم افزار را فراهم نمایید.

جهت بهره برداری بهتر از خدمات پشتیبانی ما، این نرم افزار کم حجم را دانلود کرده و در سیستم خود اجرا نمایید. سپس با واحد پشتیبانی تماس گرفته و ID و Password ی که برنامه در اختیار شما میگذارد را اعلام نمایید تا کارشناسان ما بتوانند به سیستم شما وصل شده و مشکلات شما را رفع نمایند.