ЗЩ
  • امانت داری و پایبندی به ارزش های اخلاقی در حوزه نرم افزار 
  • احترام به مشتری و اصل مشتری مداری 
  • جلب رضایت مشتریان بر اساس کیفیت محصول و خدمات 
  • ایجاد فضای کاری مناسب و روابط کاری صمیمانه میان کارکنان
  • تحقیق و پژوهش  و استفاده از تکنولوژی های نوین برای تولید محصولات 
  • ارائه راهکار های نرم افزاری یکپارچه برای کسب و کار های مختلف
  • تولید و ارائه نرم افزار، در حوزه های مالی،مدیریتی واتوماسیون اداری متناسب با نیاز مشتریان 
  • تلاش مستمر در جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و ارائه خدمات